Oppaat

Kiinnostaako saada lisää hyödyllistä tietoa – Lataa oppaat!

Tilaa täältä sinua kiinnostavat oppaat. Toivomme, että saat niistä vinkkejä omaan työhösi ja organisaatiosi tueksi. Mikäli niistä herää kysymyksiä, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Tulostimen valintaopas Uusi! Tulostimen valintaopas

Tulostimen valinnassa kannattaa pohtia, mitä tulostaa ja kuinka usein? Tarvitaanko tulostinta päivittäiseen tarpeeseen vai onko se vähäisemmässä käytössä, mutta silti välttämätön osa jakeluketjua? Entä jos tulostin hajoaa? Se voi pahimmillaan olla kriittinen tuotannon pysäyttäjä, sillä logistiikkaketju saattaa tarvita juuri tietyn koodin ja standardin mukaiset merkinnät. Tilaa opas!

 

 

Tarran valintaopas Tarran valintaopas

Tuotteen merkitseminen on suhteellisen pieni ja kevyt toimenpide, mutta sitäkin tärkeämpi osa logistiikan ketjua.
Merkinnän avulla tuote tunnistetaan ja ohjataan eteenpäin jakeluketjussa. Merkinnöistä puhuttaessa tarkoitamme tässä oppaassa useimmiten viivakoodeja. Niiden tulee olla hyvälaatuisia
ja helposti luettavissa. Jotta merkinnöistä saadaan kaikki hyöty irti, mieti tarran käyttöympäristöä ja logistiikkaketjun kulkua. Tilaa opas!

OppaatTurhan työn Top 10

Kukaan ei halua tehdä turhaa työtä. Eikä kukaan varsinkaan halua kokea, että hänen tekemänsä työ on turhaa. Tästä huolimatta Suomessa tehdään valtavasti sellaista työtä, jonka voisi aivan hyvin jättää tekemättä, tehdä tehokkaammin tai automatisoida kokonaan. Olemme keränneet tähän oppaaseen esimerkkejä turhasta työstä, jotta voisit mahdollisesti tunnistaa, mikäli teilläkin tehdään jotain sellaista työtä, jota ei enää tulevaisuudessa tarvitsisi tehdä. Tilaa opas!

 

RFID yleisopas

Tämän oppaan avulla saat nopean läpileikkauksen RFID-maailmaan ja voit ottaa koppia sen tarjoamista mahdollisuuksista. Rohkaisemme sinua miettimään samalla uusia käytäntöjä organisaatiosi nykyisiin toimintatapoihin ja miten RFID:n avulla voitaisiin teilläkin mahdollistaa täysin uutta liiketoimintaa. Tilaa opas!

 

 

 

Varastonhallinnan opas

Tämä opas käsittelee sujuvan varastonhallintaprojektin perusteita organisaation liiketoimintaa ja tavoitteita tukemaan. Opas on tehty ensisijaisesti niille, joilla ei vielä ole käytössään automatisoitua varastonhallintajärjestelmää tai jotka ovat uudistamassa omiin tarpeisiinsa epäsopivaksi jäänyttä, vanhentunutta järjestelmää. Lähestymme asioita varastonhallinnan sujuvuuden näkökulmasta – liiketoimintaa ja organisaation palvelulupausta tukien. Tilaa opas!

 

RFID terveydenhuollon opas

Kuinka tehdä hoitotyöstä turvallisempaa, tehokkaampaa ja laadukkaampaa? Kuinka kehitetään potilasturvallisuutta ja hoidon laatua, mutta otetaan samalla huomioon kustannuspaineet? Ratkaisuksi nousee teknologia, jolla helpotetaan terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Tuloksena saavutetaan korkeampi palvelutaso, parempi kustannustehokkuus ja turvataan ennen kaikkea potilasturvallisuus. Onko siis mahdollista tehdä hoitotyötä älykkäämmin ja nopeammin? Me väitämme, että on. Tässä lehtisessä kerromme siitä muutaman sanan. Tilaa opas!

 

Viivakoodilukijan valintaopas

Olemme koonneet tähän muutamia vinkkejä ja kysymyksiä, jotka voivat olla avuksi viivakoodilukijan valinnassa. Jos sinulla herää kysymyksiä lukijoihin liittyen, voit aina olla yhteydessä meihin. Tilaa opas!

 

 

 

 

 

 Mobiililaitteiden valintaopas

Olemme koonneet tähän oppaaseen muutamia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon laitteita valittaessa. Minkälaisissa olosuhteissa laitetta käytetään? Onko laite turvallinen? Millaisia lisävarusteita tai tarvikkeita laitteillesi tarvitset? Tässä oppaassa voit tutustua laitteiden ominaisuuksiin ja pohtia, mitkä ominaisuudet  tarvitset.   Tilaa opas!

 

 

 

 

Tutustu myös Finn-ID:n palvelutarjontaan!

TOP 16 asiakastarinamme löydät täältä!