Tärkeitä tietoja

Toimitusehdot

Toimitusehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Finn-ID Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) ja Asiakkaan väliseen, Toimittajan verkkokaupan välityksellä tehtyyn tuotteiden tai palveluiden (jäljempänä yhdessä ”Tuote”) myyntiä ja/tai käyttöoikeuden luovuttamista koskevaan sopimukseen (jäljempänä ”Sopimus”) sekä Toimittajan verkkokaupan käyttöön.

Toimittajan verkkokauppa on tarkoitettu business-to-business liiketoimintaan ja ostaminen verkkokaupasta edellyttää y-tunnusta. Ostamalla verkkokaupasta asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin ehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Sopimuksen syntyminen ja sopimuksen koostumus

Tilaus sitoo asiakasta ja sopimussuhde syntyy, kun asiakas on verkkokaupan ostoskorin kautta kuitannut tilauksen Toimittajalle painamalla ”Lähetä tilaus” -painiketta.

Tilauksen vastaanotto ja aikataulutus

Verkkokaupan tilauksen jälkeen toimittaja vahvistaa asiakkaalle tilauksen vastaanoton (myöhemmin Tilausvahvistus) ensi tilassa sähköpostitse. Tämän jälkeen toimittaja varmistaa toimituksen edellytykset ja sopii tai vahvistaa Asiakkaalle toimituksen aikataulun sähköpostitse ja / tai puhelimitse. Ellei muuten ole kirjallisesti sovittu, jos Toimittaja ei kykene vahvistamaan toimitusaikaa Tilausvahvistuksella, Toimittaja pyrkii sopimaan tai vahvistamaan toimitusajan Asiakkaalle 5 päivän kuluessa tilauksesta.

Toimitus

Toimitusehtona käytetään NOL varastossamme Vantaalla (Finnterms 2001). Ellei ostoskorissa, tilauksen lisätiedoissa ole muuten ilmoitettu Finn-ID toimittaa  tilauksella olevat tuotteet käyttäen parhaaksi katsomaansa kuriiripalvelua asiakkaalle huolehtien toimituksen pakkauksesta ja / tai lähetyksestä. Toimittaja varaa oikeuden laskuttaa asiakasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti tästä palvelusta.

Asiakkaan on annettava toimittajalle riittävät ja oikeat tiedot toimitusta varten ja muutoinkin kohtuullisesti möytävaikutettava sopimuksen kohteen toimittamiseen. Asiakas vastaa toimittajalle antamistaan tiedoista sekä niiden päivittämisestä.

Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle tietoonsa tulleesta seikasta, joka saattaa estää sopimuksen kohteen sopimuksenmukaisen toimituksen ja / tai käyttämisen

Hinnat ja maksuehdot

Tuotteiden hinnat on kuvattu verkkokaupassa ja/tai tilausta koskevassa tilausvahvistuksessa. Mikäli Asiakkaalla on Toimitussopimus erityishinnoittelulla koskien tilattavaa Tuotetta vahvistetaan erityishinta tilausvahvistuksella. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, sovelletaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.

Muuta huomioitavaa

Kumpikin sopijapuoli vastaa oman tietojärjestelmiensä ja viestintäverkkojensa tietoturvasta. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa yleisen viestintäverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenesvistä häiriöistä tai muista omien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista sopimuksen tarkoituksen käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Sopijapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä havaitsemistaan sopimuksen kohdetta ja / tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, tietoturva loukkauksista tai niiden epäilyistä.

Yleiset sopimusehdot